Projectes finalitzats/Proyectos finalizados

Lideratge i participació en projectes científics competitius i convenis rellevants

Participació en projectes R+D finançats en convocatòries públiques

 • 2014 – 2013 Biodiversitat urbana i benestar. Ajuntament de Barcelona.
 • 2014 – 2009 PEGASO: People for Ecosystem based Governance Assess in Sustainable developement of Ocean and coast.
 • 2012 – 2011 Recursos didàctics per a la transferència de coneixement en sistemes fluvials mediterranis. Generalitat de Catalunya. Departament d’Economia i Coneixement. Secretaria d’Universitats i Recerca. Ref. 2011ACDC 00069.
 • 2012 – 2011 Projecte d’Actuacions en el marc del PROECA (Programa d’Educació Ambiental, Comunicació i Formació) de L’Observatori de la Tordera. Obra Social La Caixa en conveni amb la Generalitat de Catalunya.
 • 2011 – 2009 Conservación Comunitaria: El papel de la participación local en la conservación de la biodiversidad. Estudios de caso del sureste mexicano (CONSERVCOM 94395). Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología Unión Europea-México. Entitats participants: ICTA-UAB, University of Kent (UK), Instituto de Ecología A.C. (México), Centro de Investigaciones en Ecosistemas-Universidad Nacional Autónoma de México (México), Universidad Autónoma de Campeche (México), Centro de Investigaciones Tropicales-Universidad Veracruzana (México).
 • 2008 – 2007 Análisi ambiental integral per a la producció d’energia renovable a partir de conreus agroenergètics i residus orgànics (CTM 2007-66948-C02-01). Ministerio de Educación y Ciencia. Entitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona.
 • 2008 – 2005 Development and implementation of integrated water resources managements policy to a river basin, through the application of a social wide local agreement, based on the principles of Agenda 21 and the provisions of Water Framework Directive 2000/60/EC (LIFE04/ENV/GR/000099). Comissió Europea. Entitats participants: Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (Universitat Autònoma de Barcelona), Region of Central Macedonia (R.C.M.), National Centre for Environment and Sustainable Development (NCESD), ANATOLIKI – Development Agency of Eastern Thessaloniki i National Technical University of Athens.

Participació en contractes R+D d’especial rellevància amb empreses i/o administracions

 • 2014 – 2013 Impuls com a centre UNESCO categoria II, de les reserves de la Biosfer Mediterrànies. Fundación Abertis.
 • 2014 – 2008 Trabajos de seguimiento del estado ambiental de las reservas de la biosfera localizadas en la comunidad autónoma de Catalunya. Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino. Entitats participants: Ministerio de Medio Ambiente i Universitat Autònoma de Barcelona.
 • 2013 – 2012 Estudi socioambiental a la Vall d’Incles. Govern d’Andorra.
 • 2013 – 2012 Mejora y sostenibilidad de los alcornocales de España. Institut Català del Suro.
 • 2013 – 2010 Elaboració del pla de conservació del Parc Natural del Montseny.
 • 2012 – 2011 Estudi ambiental del sistema hídric lligat a la Cova del Toll i el Torrent del Mal al municipi de Moià.
 • 2012 – 2011 Assessorament i intercanvis sobre recerca en el Parc de Collserola.
 • 2010 Proposta de mesures per a la minimització de l’impacte del motocilcisme a Catalunya. Federació catalana de Motociclisme.
 • 2010 Proposta de mesures per a la minimització de l’impacte del motociclisme a Catalunya. Federació Catalana de Motociclisme (FCM).
 • 2010 – 2009 Diagnosi dels usos del sól i de la qualitat ambiental del sistema urbà i del baix Montseny de Sant Celoni. Ajuntament de Sant Celoni.
 • 2010 – 2009 Projecte del Museu del Bosc a Catalunya. Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
 • 2009 Diagnosi dels usos del sòl i qualitat ambiental de La Batllòria i La Tordera. Ajuntament de Sant Celoni.
 • 2008 Diagnosi dels usos del sòl i la qualitat ambiental de la Batllòria i la Tordera. Ajuntament de Sant Celoni.
 • 2008 – 2007 Estudi de l’efecte sobre el medi natural a causa de la pràctica del trial en l’àrea destinada al lleure i l’esport a Sant Joan de les Abadesses. Fundació ECA. Bureau Veritas.
 • 2007 Diagnosi dels usos del sòl i la qualitat ambiental de la vall de Fuirosos. Ajuntament de Sant Celoni.
 • 2007 – 2005 Anàlisi dels canvis d’usos i cobertes del sòl per a la interpretació de les relacions entre l’augment de la massa forestal i el balanç hídric com a manifestació del canvi ambiental global a la conca de la Tordera. Fundació AGBAR.
 • 2007 – 2006 Desenvolupament dels continguts de l’exposició itinerant “El bosc”. Fundació La Caixa.
 • 2007 – 2006 Diagnosi dels usos del sòl i la qualitat ambiental de la vall de Sant Martí del Montnegre-Vilardell, Parc del Montnegre i el Corredor. Ajuntament de Sant Celoni.
 • 2006 – 2005 Els sistemes socioambientals de la conca de la Tordera. 10 anys de recerca. Fundació Agbar.
 • 2006 – 2005 Anàlisi del canvi ambiental a Matadepera. Ajuntament de Matadepera.
 • 2006 – 2005 Diagnosi dels usos del sòl i la qualitat ambiental de la vall d’Olzinelles, Parc del Montnegre i el Corredor. Ajuntament de Sant Celoni.
 • 2006 – 2005 Seguiment de l’evolució de l’estat dels ecosistemes fluvials de la conca de la Muga. Agència Catalana de l’Aigua.
 • 2006 – 2004 Agenda 21 del municipi de Vila-seca (Tarragonès). Ajuntament de Vila-seca.
 • 2006 – 2003 Redacció dels treballs sobre connectivitat mediambiental en l’àmbit de les finques de Can Turull-Can Moragues-Sabadell. Ajuntament de Sabadell.
 • 2005 Estudio sobre el impacto ambiental de los parques eólicos en la Rioja Baja. Bodegas Palacios Remondo.
 • 2005 Anàlisi dels materials tèxtils modernistes a partir de la identificació i inventari de taxons. Ajuntament de Terrassa.
 • 2005 – 2004 L’Observatori: estació de seguiment de la biodiversitat de la conca de la Tordera (FTP2004-01). Fundació Territori i Paisatge. Obra Social de Caixa Catalunya.
 • 2005 – 2004 Diagnosi de la problemàtica de la pràctica del motociclisme en espais naturals. Federació Catalana de Motociclisme.
 • 2005 – 2004 Fundaciones y medio ambiente: el tercer sector en el panorama ambiental español. Fundació Abertis.
 • 2005 – 2002 Diagnosi ambiental de la muntanya de Montjuïc. Barcelona de Serveis Municipals, S.A.

Liderazgo y participación en proyectos científicos competitivos y convenios relevantes.

Participación en proyectos R+D financiados en convocatorias públicas

 • 2014 – 2013 Biodiversidad urbana y bienestar. Ayuntamiento de Barcelona.
 • 2014 – 2009 PEGASO: People for Ecosystem based Governance Assess in Sustainable developement of Ocean and coast.
 • 2012 – 2011 Recursos didácticos para la transferencia de conocimiento en sistemas fluviales mediterráneos. Generalitat de Catalunya. Departament d’Economia i Coneixement. Secretaria d’Universitats i Recerca. Ref. 2011ACDC 00069.
 • 2012 – 2011 Proyecto de Actuaciones en el marco del PROECA (Programa de Educación Ambiental, Comunicación y Formación) del Observatorio del río Tordera. Obra Social La Caixa en convenio con la Generalitat de Catalunya.
 • 2011 – 2009 Conservación Comunitaria: El papel de la participación local en la conservación de la biodiversidad. Estudios de caso del sureste mexicano (CONSERVCOM 94395). Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología Unión Europea-México. Entidades participantes: ICTA-UAB, University of Kent (UK), Instituto de Ecología A.C. (México), Centro de Investigaciones en Ecosistemas-Universidad Nacional Autónoma de México (México), Universidad Autónoma de Campeche (México), Centro de Investigaciones Tropicales-Universidad Veracruzana (México).
 • 2008 – 2007 Análisis ambiental integral para la producción de energía renovable a partir de cultivos agro energéticos y residuos orgánicos (CTM 2007-66948-C02-01). Ministerio de Educación y Ciencia. Entidades participantes: Universidad Autónoma de Barcelona.
 • 2008 – 2005 Development and implementation of integrated water resources managements policy to a river basin, through the application of a social wide local agreement, based on the principles of Agenda 21 and the provisions of Water Framework Directive 2000/60/EC (LIFE04/ENV/GR/000099). Comisión Europea. Entidades participantes: Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (Universitat Autònoma de Barcelona), Region of Central Macedonia (R.C.M.), National Centre for Environment and Sustainable Development (NCESD), ANATOLIKI – Development Agency of Eastern Thessaloniki i National Technical University of Athens.

Participación en contratos R+D de especial relevancia con empresas y/o administraciones

 • 2014 – 2013 Impulso como centro UNESCO categoría II, de las reservas de la Biosfera Mediterráneas. Fundación Abertis.
 • 2014 – 2008 Trabajos de seguimiento del estado ambiental de las reservas de la biosfera localizadas en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino. Entidades participantes: Ministerio de Medio Ambiente i Universidad Autónoma de Barcelona.
 • 2013 – 2012 Estudio socio ambiental en la Vall d’Incles. Gobierno de Andorra.
 • 2013 – 2012 Mejora y sostenibilidad de los alcornocales de España. Institut Català del Suro.
 • 2013 – 2010 Elaboración del Plan de Conservación del Parque Natural del Montseny.
 • 2012 – 2011 Estudio ambiental del sistema hídrico ligado a la Cueva del Toll i el Torrente del Mal en el municipio de Moià.
 • 2012 – 2011 Asesoramiento e intercambios sobre la investigación en el Parque de Collserola.
 • 2010 Propuesta de medidas para la minimización del impacto del motociclismo en Cataluña. Federación catalana de Motociclismo (FCM).
 • 2010 – 2009 Diagnosis de los usos del suelo y de la calidad ambiental del sistema urbano del Baix Montseny de Sant Celoni. Ajuntament de Sant Celoni.
 • 2010 – 2009 Proyecto del Museo del Bosque de Cataluña. Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
 • 2009 Diagnosis de los usos del suelo y de la calidad ambiental de La Batllòria y el río Tordera. Ajuntament de Sant Celoni.
 • 2008 Diagnosis de los usos del suelo y de la calidad ambiental de La Batllòria y el río Tordera. Ajuntament de Sant Celoni.
 • 2008 – 2007 Estudio del efecto sobre el medio natural a causa de la práctica del trial en el área destinada al ocio y el deporte en Sant Joan de les Abadesses. Fundació ECA. Bureau Veritas.
 • 2007 Diagnosis de los usos del suelo y de la calidad ambiental del valle de Fuirosos. Ajuntament de Sant Celoni.
 • 2007 – 2005 Análisis de los cambios de usos y cubiertas del suelo para la interpretación de las relaciones entre el aumento de la masa forestal y el balance hídrico como una manifestación del cambio ambiental global en la cuenca del río Tordera. Fundació AGBAR.
 • 2007 – 2006 Desarrollo de los contenidos de la exposición itinerante “El Bosque”. Fundació La Caixa.
 • 2007 – 2006 Diagnosis de los usos del suelo y de la calidad ambiental del valle de Sant Martí del Montnegre-Vilardell, Parc del Montnegre i el Corredor. Ajuntament de Sant Celoni.
 • 2006 – 2005 Los sistemas socioambientales de la cuenca del Tordera. 10 años de investigación. Fundación Agbar.
 • 2006 – 2005 Análisis del cambio ambiental en Matadepera. Ajuntament de Matadepera.
 • 2006 – 2005 Diagnosis de los usos del suelo y de la calidad ambiental del valle de Olzinelles, Parc del Montnegre y el Corredor. Ajuntament de Sant Celoni.
 • 2006 – 2005 Seguimiento de la evolución del estado de los ecosistemas fluviales de la cuenca del Muga. Agència Catalana de l’Aigua.
 • 2006 – 2004 Agenda 21 del municipio de Vila-seca (Tarragonès). Ajuntament de Vila-seca.
 • 2006 – 2003 Redacción de los trabajos sobre conectividad medioambiental en el ámbitos de las fincas de Can Turull-Can Moragues-Sabadell. Ajuntament de Sabadell.
 • 2005 Estudio sobre el impacto ambiental de los parques eólicos en la Rioja Baja. Bodegas Palacios Remondo.
 • 2005 Análisis de los materiales textiles modernistas a partir de la identificación e inventario de taxones. Ajuntament de Terrassa.
 • 2005 – 2004 El Observatorio: estación de seguimiento de la biodiversidad de la cuenca del Tordera (FTP2004-01). Fundació Territori i Paisatge. Obra Social de Caixa Catalunya.
 • 2005 – 2004 Diagnosis de la problemática de la práctica del motociclismo en espacios naturales. Federación Catalana de Motociclismo.
 • 2005 – 2004 Fundaciones y medio ambiente: el tercer sector en el panorama ambiental español. Fundación Abertis.
 • 2005 – 2002 Diagnosis ambiental de la montaña de Montjuïc. Barcelona de Serveis Municipals, S.A.

Comentarios cerrados.