Direcció tesis,tesines/Dirección de tesis

TESIS DOCTORALS

Títol Nom de l’alumne Data de la defensa Director / Tutor
Urban green heterogeneity and its effects on human health. Barcelona case study as a Mediterranean city. Pablo Knobel Guelar en curs Tutor
Analysis of the territorial distribution of the prevalent illnesses in Catalonia: a biogeographical approach. Quim Zaldo Aubanell en curs Tutor
On the interface between agro-silvo-pastoral agdals and the Arganeraie Biosphere Reserve. Mª Carmen Romera Puga en curs Tutor
Forest and Human Health: A new approach for forest management? Albert Bach Pagès en curs Tutor
Building socioecological indicators to evaluate global change effects on Mediterranean River Basins: The study cases of La Tordera and El Besòs River Basins. Antoni Mas Ponce en curs Tutor
Eines de gestió per a la conservació en la part alt-andina de la Reserva de Biosfera del Massís del Caixes Equador. José Francisco Cáceres 18 de febrer de 2020 Director i tutor
Evolució dels processos d’agrarització al Baix Solsonès (1920-2016) i de les seves causes i efectes. Marina Vilaseca en curs Tutor
Percepció actual de la natura com a font de salut. Una aproximació al Parc Natural del Montseny. Teresa Romanillos 5 de juliol de 2019 Tutor
       
Biodiversitat urbana, estudi de l’ecossistema mediterrani. Els casos de Barcelona i Valls. Jaume Marlès 16 de febrer de 2017 Director i tutor
Principis de la cosmovisió Aymara per les polítiques de gestió i conservació de la biodiversitat per a la sostenibilitat agrària i alimentària. Dani E. Vargas 17 juliol de 2017 Director i tutor
Biogeografía y patrones actuales de composición y distribución de la Vegetación Leopardo al norte de Sur América, Guajira, Colombia. José Eduardo Fuentes 12 de desembre de 2016 Director i tutor
Anàlisi socioecològic de les espècies botàniques tóxiques (EBTS) en tres centres de salut periférics (CSP). Rosario, Argentina. Maria de las Mercedes Hermida Lucena 21 de desembre de 2015 Director i tutor
Percepción local del impacto de la conservación sobre la población rural en áreas naturales protegidas. Reserva de Bioesfera Montseny (España) y Reserva de Bioesfera Oxapampa Asháninka Yánesha (Perú). Zoila A. Cruz 4 de juliol de 2014 Director i tutor
Les varietats hortícoles locals del Vallès Oriental, estat de situació socioambiental. Jordi Puig 23 de juliol de 2013 Director i tutor
Les manifestacions del canvi global en àrees de muntanya mediterrània. Un cas d’estudi al Baix Montseny. Josep Antoni Pujantell 16 de novembre de 2012 Director i tutor
The socioecological transformation from rural to urban mediterranean mountain areas and global change. Local studies in Olzinelles and Matadepera. Iago Otero 25 de març de 2010 Director i tutor
Anàlisi socioecològica a la vall de Santa Fe (massís Montseny). La transformació del paisatge a través de la història ambiental. Sònia Sànchez 12 de juliol de 2010 Director i tutor
Integrated approach for the analysis of land-use change in the Mexican Pacific coast. Insights for improving land-use planning processes. Minerva Campos 13 de maig de 2010 Director i tutor
La percepción del medio ambiente en grupos infantiles y adolescentes. Comparativa entre La Huacana (Michoacán, México) y la cuenca del río Tordera (NE; Cataluña). Roser Maneja 27 de setembre de 2010 Director i tutor
Processos de canvi global en àrees forestals mediterrànies. Canvis d’usos del sòl i conseqüències en la biodiversitat. Francisco Javier Gómez Vargas 8 de novembre de 2010 Director i tutor
Cambio Global y disponibilidad de agua en El Salvador: importancia de la gestión de espacios naturales a través del enfoque de conservación-desarrollo. Doribel Herrador 9 de novembre de 2010 Director i tutor
Espacios Naturales protegidos en México. Propuesta de conservación de la Sierra de Monte Escobedo (Zacatecas, México). Santiago Valle Rodriguez 5 d’octubre de 2006 Director i tutor

TESINES DE MÀSTER

Títol Nom de l’alumne Data de la defensa Director / Tutor
Poblacions de tucans al parc nacional de Yasuní (Equador) i una visió sociològica. Nuria Foguet 1 de setembre 2016 Director / Tutor
Análisis legislativo comparado de protección ambiental España – Perú. El Futuro de la Conservación de espacios naturales. Diego Hopkins 13 de juny de 2014 Director / Tutor
Urban Green Inequality in Barcelona: Main Drivers and Mitigation Strategies from a Socioecological Perspective. Rossend Pujolar 16 de setembre de 2013 Director / Tutor
Percepción social sobre el manatí amazónico, Trichechus inunguis, en Iquitos (Perú) Marina Elcacho 16 de setembre de 2013 Director / Tutor
Acuicultura en América Latina: tipologías y revisión documental.Los casos de Colombia, Bolivia, Cuba, Chile y Perú. Darío Sánchez 1 de juny de 2013 Director / Tutor
Varietats hortícoles locals al Vallès Oriental, situació actual. Jordi Puig 1 de febrer de 2012 Director / Tutor
Variacions temporals en l’ocupació del territori de la marmota alpina (Marmota marmota). Pere Morera 1 de febrer de 2011 Director / Tutor
Qué protegim i per què. Anàlisi i percepció dels serveis ambientals de la Reserva de la Bioesfera del Montseny. Alba Vidal 1 de juny de 2010 Director / Tutor
Anàlisi de la relació riu-aqüífer al curs mitjà del riu Tordera. Albert Marsiñach 1 de febrer de 2010 Director / Tutor

Comentarios cerrados.