Biografia dr. Martí Boada

Nascut a Sant Celoni (Catalunya) el 28 d’ octubre de 1949, Martí Boada és Doctor en Ciències Ambientals, Magíster i Llicenciat en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Llicenciat en Estudis Catalans per la Universitat de Perpinyà. Va cursar Sociologia a l’Institut Catòlic d’Estudis Socials de Barcelona i Química a l’Escola Industrial de Barcelona.

Professor titular, ara jubilat de la Universitat Autònoma de Barcelona, on va dur a terme docència i recerca a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) i al Departament de Geografia,  director del Grup de Recerca en Conservació, Biodiversitat i Canvi Global (Nycticorax), situat a l’ICTA.

Ha estat professor visitant de la Universitat de Califòrnia (EUA); de la Universitat de Montana  (EUA); de la Universitat de Zacatecas (Mèxic); de la Universitat de San Nicolás (Mèxic); de la Universitat de Talca (Xile); i de la Universitat de Toulosse (França).

Actualment,  membre del Comitè Espanyol del PNUMA (Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient); de la Comissió de Comunicació i Educació de la UICN (Unió Internacional per a la Conservació de la Natural); i del Fòrum Global 500 de les Nacions Unides. Precisament, aquesta darrera institució li concedí, a l’any 1995, el Premi Global 500, que li fou entregat personalment per Nelson Mandela.

Assessor científic de la UNESCO, ho fa en l’àmbit de conservació de les Reserves de la Biosfera, emmarcat en el programa «Man and Biosphere (MAB)». Aquest programa està inclòs a la Divisió d’Ecologia i Ciències de la Terra.

IDENTIFICADOR ORCID (ORCID (en inglés «Open Researcher and Contributor ID«, en català Identificador Obert d’Investigador i Col.laborador) és un codi alfanumèric, no comercial, que identifica de manera única a científics i altres acadèmics

https://orcid.org/0000-0002-3159-2286

Castellano:

Nacido en  Sant Celoni (Cataluña) el 28 de octubre de 1949, Martí Boada es doctor en Ciencias Ambientales, Magíster y Licenciado en Geografía por la Universidad  Autónoma de Barcelona. Licenciado en “Estudis Catalans” en la Universidad de Perpiñán. Cursó Sociología en el Instituto Católico de Estudios Sociales de Barcelona y Química en la Escuela Industrial de Barcelona.

Profesor Titular de la Universidad Autónoma de Barcelona, actualmente jubilado, con docencia e investigación en el ICTA (Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales)  i en el  Departamento de Geografía y director del Grupo de Investigación en Conservación, Biodiversidad y Cambio Global ( Nycticorax) Grup de Recerca en Conservació, Biodiversitat i Canvi Global (Nycticorax), situado en el ICTA.

Fue profesor visitante de la Universidad de California (EUA); de la Universidad de Montana  (EUA); de la Universidad de Zacatecas (México); de la Universidad de San Nicolás (México); de la Universidad de Talca (Chile) y de la Universidad de Toulouse (Francia).

Actualmente, es miembro del Comité Español del PNUMA (Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente); de la Comisión de Comunicación yi Educación de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza); i del Fórum Global 500 de las Naciones Unidas. Precisamente, esta última institución le concedió, en 1995, el Premio Global 500, que le entregó personalmente  Nelson Mandela.

Asesor científico de la UNESCO, en el ámbito de conservación de las Reservas de la Biosfera, enmarcado en el programa «Man and Biosphere (MAB)». Este programa está incluido en la División de Ecología y Ciencias de la Tierra.

IDENTIFICADOR ORCID (ORCID (en inglés «Open Researcher and Contributor ID«, en castellano Identificador Abierto de Investigador y Colaborador) es un código  alfanumérico, no comercial, que identifica de manera única a científicos y otros académicos

https://orcid.org/0000-0002-3159-2286


«El llibre que teniu a les mans només podia ésser escrit per algú que reunís moltes característiques difícils de trobar en una sola persona. Calia l’amor als éssers i a les coses que configurem l’entorn i la vida del Montseny. Calia la curiositat constantment desvetllada, però també la voluntat d’insertar el que s’observa i s’aprèn en un marc més ample de coneixements i de referències. Calia una profunda sensibilitat per la paraula, pel nom de cada cosa, per dir-ho amb la frase amb què el poeta justificava la pròpia existència dins l’esdevenidor col·lectiu. En Martí Boada és alhora fill i amant del Montseny, amb passió envejable ni que sembli una mica incestuosa. No és un contemplatiu, sinó que li agrada de furgar en el detall i repassa amb ulls amatents cada vibració (i cada lament) de la muntanya estimada, per cercar després d’entendre-ho tot no només amb el cor, també amb el cap i amb l’ajut dels escrits, antics o nous. Però és també home donat a la poesia, que de segur l’ajuda a dur més endins d’ell mateix el color (potser només el matís, com vol aquell altre poeta) i el perfum del seu món, tan dolç, tan agre, real i encantat alhora. Per a mi, en Martí és un amic. A vosaltres, lectors, potser tot això personal us rellisqui. No deixeu pas per això el llibre, perquè a cada plana aprendeu alguna cosa o la recuperareu amb gust. Deixeu-vos endur per la màgia de les coses i els mots d’aquest llibre i potser descobrireu que és en els subtils i ineluctables lligams entre la natura i l’home que el món s’ens fa més de debò i més proper, més digne d’ésser entès i estimat. Veureu per què, aleshores, en Martí ha tingut el desig d’explicar-ho als altres, i per què a tots pot interessar llegir sobre les coses i els mots d’un racó, que és sempre tot l’Univers, fins i tot si alguna vegada paraules i objectes són ja només ressò d’un passat que s’esmuny entre tants canvis.»

Jaume Terrades (presentació del llibre Els arbres de la regió del Montseny (I) – la vida entorn de l’arbre, 1989)

CAST.

“El libro que tenéis en las manos sólo podía ser escrito por alguien que reuniese muchas características difíciles de encontrar en una sola persona. Precisaba del amor a los seres y a las cosas que configuramos el entorno y la vida del Montseny. Precisaba de la curiosidad constantemente desvelada, pero también la voluntad de insertar lo que se observa y se aprende en un marco más amplio de conocimientos y de referencias. Precisaba de una profunda sensibilidad por la palabra, por el nombre de cada cosa, para decirlo con la frase con la que el poeta justificaba la propia existencia dentro del porvenir colectivo. Martí Boada es a la vez hijo y amante del Montseny, con pasión envidiable ni que parezca una poco incestuosa. No es un contemplativo, sinó que le gusta hurgar en el detalle y repasa con ojos atentos cada vibración (y cada lamento) de la montaña querida, para encontrar después de entenderlo todo no solamente con el corazón, también con la cabeza y con la ayuda de los escritos, antiguos o nuevos. Es también un hombre dado a la poesía, lo que seguro le ayuda a llevar más en su interior el color y el perfume de su mundo, tan dulce, tan agrio, real y encantado a la vez. Para mí, Martí es un amigo. A vosotros, lectores, quizás todo esto personal os resbale. No dejéis por ello el libro, porque en cada página aprenderéis alguna cosa o la recuperaréis con mucho gusto. Dejáos levar por la magia del as cosas y las palabras de este libro y  a lo mejor descubriréis que es en los sutiles e ineluctables vínculos entre la naturaleza y el hombre que el mundo se nos hace más serio y más cercano, más digno de ser entendido y querido. Veremos entonces porqué Martí ha tenido el deseo de explicarlo a los otros, y porqué a todo el mundo le puede interesar leer sobre las cosas y las palabras de un rincón, que es siempre todo el Universo, incluso si alguna vez palabras y objetos son ya solo eco de un pasado que se desliza entre tantos cambios.”

Jaume Terrades (presentación del libro Los árboles de la región del Montseny (I) – la vida entorno al árbol, 1989)


«No oblidaré mai el dia que vàrem conèixer el naturalista Martí Boada. Per a mi es tracta d’un d’aquells encontres emblemàtics, totalment lògic dins del projecte cultural (i artístic especialment) interdisciplinari i solidari que sempre he desitjat. Va ser a Sant Celoni, en una reunió amb la gent de la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny. Els jovens l’esperaven ansiosos: «Ara vindrà en Martí… ja ha arribat…». Es notava que per a aquell grup era una figura important, carismàtica. La meva dona i jo encara no sabíen gran cosa d’ell, a part que era, com ens havien explicat, un cèlebre defensor de la nostra estimada muntanya. Però, en veure’l i escoltar-lo de prop, de seguida ens sentirem també captivats per la seva aura, anunciadora d’un rerefons personal fora del corrent que sens dubte justificava l’afecte que hom li tenia i que nosaltres hem constatat amb els anys. […] Amb el seu itinerari professional, Martí Boada ens confirma que l’amor a la natura no és solament extasiar-nos davant d’uns panorames i d’unes postes de sol, per més vàlid que això sigui. Estimar la natura avui també vol dir conscienciar-nos que estem fent quelcom d’essencial per a les nostres vides i les dels nostres fills. Que la defensa del medi ambient en aquests moments també significa lluitar perquè als boscos de Catalunya s’acabi d’una vegada qualsevol activitat industrial i qualsevol especulació urbanística que els vagi reduint i degradant. I que és urgent enfrontar aquests problemes amb la mateixa energia que es desplega en la lluita contra els incendis, contra el terrorisme o contra els traficants de droga.»

Antoni Tàpies (pròleg del llibre Hivern al Montseny, 1992)

CAST.

“No olvidaré nunca el día que conocimos al naturalista Martí Boada. Para mi se trata de uno de aquellos encuentros emblemáticos, totalmente lógicos dentro del proyecto cultural ( y artístico especialmente) interdisciplinario y solidario que siempre he deseado. Fue en Sant Celoni, en una reunión con la gente de  la Coordinadora para la Salvaguarda del Montseny. Los jóvenes lo esperaban ansiosos: “Ahora vendrá Martí… ya ha llegado…”. Se notaba que para aquel grupo era una figura importante, carismática. Mi mujer y yo todavía no sabíamos gran cosa sobre él, aparte de que era, como nos habían explicado, un célebre defensor de nuestra querida montaña. Pero, al verlo y escucharlo de cerca, en seguida nos sentimos también cautivados por su aura, anunciadora de un trasfondo personal fuera de lo común que sin duda justificaba el afecto que se le tenía y que nosotros hemos constatado con los años. […]Con su itinerario profesional, Martí Boada nos confirma que el amor a la naturaleza no es únicamente extasiarnos ante panoramas y puestas de sol, por más válido que esto sea. Amar la naturaleza hoy en día también quiere decir concienciarnos de que estamos haciendo algo esencial para nuestras vidas y las de nuestros hijos. Que la defensa del medio ambiente en estos momentos también significa luchar para qué en los bosques de Catalunya se acabe de una vez cualquier actividad industrial y de especulación urbanística que los vaya reduciendo y degradando. Y que es urgente enfrentar estos problemas con la misma energía que se despliega en la lucha contra los incendios, contra el terrorismo o contra los traficantes de droga.”

Antoni Tàpies (prólogo del libro Invierno en el Montseny, 1992)


«Si todo fragmento de naturaleza (o conjunto de paisajes) siempre terminan adoptando un intérprete, un descifrador de sus más íntimos secretos, entonces el macizo del Montseny encuentra felizmente en Martí Boada su más fiel y apasionado interlocutor. Como geógrafo, como naturalista, como conservacionista y como habitante, Boada ha escudriñado hasta el último rincón de esta área natural y cultural, ha husmeado, analizado, intuido y reflexionado sobre sus significados y procesos con el objeto de darnos una lectura etnoecológica de ese laboratorio natural y humano. Flora, fauna, etnozoología, educación, y hasta leyendas, han ocupado la atención de Boada desde hace dos décadas. Su guía para visitantes escrita con Helena Ullastres (1998), ofrece de manera sencilla y sintética una mirada a esa «región mágica» como él mismo la denominó seguramente estremecido por su peculiar historia.»

Victor M. Toledo (pròleg del llibre El Montseny – cinquanta anys d’evolució dels paisatges, 2002)

ACTE RECONEIXEMENT A L’ICTA DE LA UAB, JUBILACIÓ DR. MARTÍ BOADA. 19 desembre 2019

https://photos.app.goo.gl/JtdF87Uf2DXiDHu36

ACTE COMIAT ACADÈMIC A LA FACULTAT DE GEOGRAFIA DE LA UAB

https://youtu.be/cYb2atiNoDg

29 de juny de 2020

Comentarios cerrados.